твърдение ср

statement

noun


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • твърдение — същ. изказване, мнение, разбиране, схващане, позиция, становище, гледище, теза, подчертаване, настояване същ. излагане, изразяване, казване, изложение, изявление същ. искане, иск, претенция, право същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

 • глупаво твърдение — словосъч. глупост, нелепост, абсурд, неразумна постъпка …   Български синонимен речник

 • абсурд — същ. абсурдност, глупост, безсмислица, безсмислие, нелепост, нелепица, парадокс, нелогичност същ. нелепости, глупости същ. глупаво твърдение, неразумна постъпка …   Български синонимен речник

 • гледище — същ. възглед, схващане, разбиране, становище, твърдение, теза същ. гледна точка, аспект същ. мнение …   Български синонимен речник

 • глупост — същ. безсмислица, нелепост, абсурд същ. безумие, плиткоумие, тъпоумие, гламавщина същ. лудост, неблагоразумие, безразсъдство същ. безвкусица, нескопосана работа, буламач същ. глупаво твърдение, неразумна постъпка същ. без …   Български синонимен речник

 • изказване — същ. изразяване, мнение, реч, дума, изявление, говорене същ. излагане, казване, изложение, твърдение същ. оценка, преценка, присъда, решение същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

 • излагане — същ. срам, позор, резил, компрометиране същ. изразяване, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. показване, показ, демонстрация същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

 • изложение — същ. излагане, изразяване, казване, твърдение, изявление, изказване същ. обяснение, описание, тълкуване същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

 • изразяване — същ. излагане, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. превод, тълкуване, предаване, интерпретация, изпълнение …   Български синонимен речник

 • изявление — същ. изява, заявление, декларация, изказване, интервю същ. публикация, съобщение същ. излагане, изразяване, казване, изложение, твърдение същ. признание, деклариране същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

 • иск — същ. прошение, жалба, молба, претенция, ревандикация същ. искане, право, твърдение същ. тъжба, съдебен процес, дело …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.